تقسيم بندي حيوانات به دو قسم :1-حلال گوشت   2- حرام گوشت

قسم اول مانند:گاو و گوسفند و شتر و مرغ و قسم دوم مانند: مار ، قورباغه،خوك و گربه

( نام حيواناتي ذكر شده  كه در جوامع مختلف گوشت انرا مي خورند ولي در اسلام خوردن

 گوشت انها حرام است).حيوان حلال گوشت لازم است مطابق دستورات شرع ذبح شود،از

 جمله موارد پر كاربرد اين دستوراتف ضرورت « بسم الله الرحمن الرحيم » گفتن و روبه قبله

 بودن هنگام سر بريدنو همچنين استفاده از وسايل تيز وبرنده است .درصورتي كه كسي

 گنجشكي را شكار كندو سر انرا با دست از بدن جدا سازدگوشت ان گنجشك حرام مي شود.

.در مورد گوشت حيوانات،اصل بر حرمت است مگر حليت ان احراز شوداما در خصوص نباتات

 اصل بر حليت است مگر حرمت ان احراز شود.در مورد گوشت حيوانات هرگاه شك كنيم كه

 حيواني حرام گوشت است يا حلال گوشت،اصل بر حرام گوشت بودن ان مي گذاريم مگرانكه

 تحقيق كنيم ومعلوم شود كه مرجع تقليد ما گوشت ان حيوان را حلال مي داند. در مورد ساير

خوردنيها اصل بر اين است كه انها را حلال بدانيم و استفاده كردن از انها نياز به تحقيق

نداردمگراينكه كسي ما را خبر كندكه خوردن يا نوشيدن فلان چيز حرام است،لذا اگر كسي به

 كشوري مسافرت كرد وارد رستوراني شد،غذاي گوشتي را تا وقتي كه از حليت انها مطمين

 نشده نمي تواند مصرف كند،اما براي غذاي گياهي مانعي نيست مگر اينكه صريحإ به او بگويند اين غذا حرام است.

تقسيم بندي حيوانات حلال گوشت و حرام گوشت

حرام گوشت

حلال گوشت

نوع حيوان-حكم فقهي

تمامي انواع ديگر بي مهركان اعم از كرم ها ، نرم تنان،(حلزون وهشت پا....... بند پايان( خرچنگ،عنكبوت و انواع حشرات)

فقط ملخ و ميگو

بي مهرگان

همگي مثل(وزغ ،قوربافه،سمندر)

__________

دو زيستان—مهره داران

همگي(مار،سوسمار،تمساح، لاك پشت)

--------------

خزندگان

ماهي هاي بدون پولك(كوسه،اره ماهي....)

ماهي هاي پولك دار(ماهي سفيد كپور،خاويار)

ماهي ها

بقيه حيوانات شاملدرندگان(خرس،كفتار...9پستان داران دريايي(فك،شير درياي،بالن)گياه خوران بيش از دو سم (كرگدن،فيل،خوك)،خز،خرگوش،موش،جوجه تيغي،ميمون،مورچه خوار..

گوسفند،گاو، گاوميش،بز،بزكوهي،شتر،اهو، گورخر،قوچ،گوزن(دو سم داران)مكروه:اسب ،الاغ،قاطر

پستان داران

اقسام پرندگان درنده (عقاب،شاهين،قرقي،باز،لاشخور،كركس)كلاغ،طاووس،پنگوءن،خفاش

اقسام مرغهاي خانگي(مرغ،خروس،اردك،مرغابي،غاز)گنجشكها0:بلبل،قناري،سار،چكاوك)،كبوترها،كبك،تيهو،درنا،شترمرغ

پرندگان—موارد خاص

نكته:در موردجغد،هدهدوپرستو برخي از مراجع قايل به حرمت و برخي قايل به حلال(مكروه يا حتي مباح)بودن انها شده اند.

 

1- هنگام پروازنگه داشتن بال د ر انها بيشتر باشد تا بال زدن.

2-سنگدان، چينه د ان يا صيصيه نداشته باشد.

1-هنگام پروازبال زدنشان بيشتر باشدتا نگه داشتن بال.

2-سنگدان يا چينه دان ياصيصيه(انگشتي از انگشتان پنجه پرندگان كه همانندانگشت شصت در انسان در رديف ساير انگشتان نيست اين انگشت در پشت پاي حيوان قرار دارد.)داشته باشند.

قاعده

نكته:قاعده هاي ذكر شده در مورد پرندگان است كه نام انها در موارد خاص نيامده باشد. 

 

 

توجه:حلال يا حرام بودن شير(پستان داران)وتخم مرغ(پرندگان)در مورد هر حيواني،تابع حلال يا حرام بودن گوشت خود ان حيوان است.

+ نوشته شده در  بیست و دوم بهمن ۱۳۸۷ساعت 18:20  توسط ارش  |